INCA INFORMACE O PROJEKTU

Cílové skupiny


Cílovými skupinami našeho projektu jsou: a) děti předškolního období (věková skupina 5-6 let) a b) žáci počátečních tříd základní školy (věková skupina 6-7 let) ze sedmi evropských států (EL, ES, FR, UK, DE, EE , CZ), c) učitelé ze zemí EL, ES, FR, UK, DE, EE, CZ. Výše zmíněné skupiny dětí budou mít prospěch z našich projektů, které umožní rané zahájení učení se cizímu jazyku s využitím moderních technologií motivujícím způsobem. Budou mít možnost získat poslechové, interaktivní, ústní a písemné kompetence v každém ze sedmi nabízených cizích jazyků. Zároveň se studující seznámí s informačními a komunikačními technologiemi a budou rozvíjet svoji interkulturní vnímavost. Učitelé získají užitečné multimediální nástroje pro zavedení výuky jakéhokoli z výše uvedených jazyků pro děti z mateřských nebo základních škol.

Produkty našeho projektu se budou v krátkodobém horizontu orientovat na potřeby škol účastnících se partnerství, stejně jako na všechny ostatní výše popsané školy. Více než 2000 žáků z těchto škol bude mít prospěch z pilotních aplikací a bude jim umožněno zahájení rané výuky jazyka podle vlastní volby. Také učitelé těchto škol budou mít prospěch z tohoto inovativního jazykového nástroje, neboť jim umožní vytvářet příznivé klima ve třídě a zamýšlet se s žáky nad danými tématy. Náš jazykový nástroj bude rovněž sladěn se školními osnovami, protože bude brát v úvahu požadavky národních vzdělávacích systémů zúčastněných zemí.

V dlouhodobém horizontu se stanou příjemci našeho projektu další předškolní a školní instituce (věková kategorie 5-7 let) ze sedmi zemí, EL, ES, FR, UK, DE, EE, CZ, které budou motivovány pro výuku jazyků v raném věku a umožní její zahájení v jednom nebo více jazycích. V dlouhodobém horizontu se stanou příjemci také učitelé z těchto zemí, kteří budou používat tento inovativní přístup a budou mít možnost využít konkrétních jazykových činností poskytovaných projektem, jež jsou přizpůsobené věku a stupni úrovně dětí. Také další evropské země, mimo těch, účastnících se projektu, budou mít prospěch z modelového přístupu, který kombinuje vícejazyčné vzdělávání a mezikulturní povědomí.