INCA INFORMACE O PROJEKTU

Úvod


INCA – interkulturní kalendář pro rané vícejazyčné učení – si klade za cíl vytvořit nový didaktický materiál pro výuku jazyků na preprimární a primární úrovni (věk 5 až 7 let), motivovat žáky k ranému učení se cizím jazykům a zlepšit interkulturní a vícejazyčné vzájemné porozumění.

Projekt uvádí pro děti v raném věku ze sedmi zúčastněných zemí (EL, ES, FR, UK, DE, EE, CZ) sedm jazyků (EL, FR, ES, CS, DE, ET, CZ) pocházejících z pěti různých jazykových skupin (řecké, románské, germánské, slovanské a uralské jazykové skupiny).

Projekt tvoří samostatný balíček inovativních nástrojů pro vícejazyčné vzdělávání (úroveň 0-1) a mezikulturní porozumění a poslouží šíření a vyhodnocování těchto nástrojů v mateřských a základních školách po celé Evropě.

Všechny zúčastněné země přispěly svými zvyky a tradicemi k vytvoření interaktivního mezikulturního kalendáře. Jeho prostřednictvím, měsíc po měsíci, se malé děti seznámí s různými jazyky v různém kulturním prostředí.

Myšlenka projektu je založena na "spolupráci kultur" a interkulturním dialogu. Cílové skupiny žáků (5 až 7 let) získají základní dovednosti poslechu, interakce, mluvení a psaní v jednom nebo více jazycích, vybraných ze sedmi jazykových verzí.