INCA INFORMACE O PROJEKTU

Tištěné materiály


V rámci projektu byly vytvořeny dvě knihy pro podporu jazykových materiálů na DVD ROMu. První kniha (210 stran) obsahuje doplňující informace vztahující se k sedmi jazykům, které budou vyučovány, např. příklady, odkazy atd., a druhá kniha (150 stran) obsahuje testy znalostí pro hodnocení pokroku žáků.

Tyto dvě knihy společně s DVD ROMem jsou součástí samostatného balíčku.

Tištěný materiál je rovněž zaměřen na naše cílové skupiny z okruhu preprimárního a primární školství - děti (5-7 let) ze sedmi evropských zemí. Jeho cílem je pomoci jim rozvíjet hlubší porozumění jazykovému materiálu. Je také určen učitelům jako nástroj pro hodnocení pokroku žáků v jazykové výuce.