INCA INFORMACE O PROJEKTU

Technické charakteristiky


Náš projekt výuky jazyků je nástrojem založeným na inovativních informačních a komunikačních technologiích. Konkrétně to znamená, že má za cíl vytvořit DVD ROM pomocí 3D grafického designu, multimediální aplikace, animovaného videa a audio techniky, tedy multikulturní interaktivní kalendář pro žáky, motivující rané učení se cizím jazykům.

DVD ROM obsahuje interaktivní multikulturní kalendář. Každý měsíc kalendáře má 5 aktivních tlačítek pro 5 dnů. Každý z těchto dnů zahrnuje zvyk, oslavu nebo tradici jedné ze zúčastněných zemí, celkem tedy 60 aktivních dnů po celý rok. Jazykový materiál pro všechny cílové jazyky (EL, FR, ES, CS, DE, ET, CZ) je rovněž rozdělen do 60 sekcí. Každý aktivní den multikulturního kalendáře představuje část jazykového materiálu pro každý z cílových jazyků (EL, FR, ES, CS, DE, ET, CZ). Takže celkem máme 60 sekcí jazykového materiálu, zajišťujícího pokrok od úrovně 0 do úrovně 1. Každý den-sekce kalendáře obsahuje 3D animace představující zvyky, oslavy a tradice jedné ze zúčastněných zemí (EL, ES, FR, UK, DE, EE, CZ). Každé video je doplněno jazykovým materiálem vztahujícím se k tématu sekce, který je různý pro každý ze zúčastněných jazyků. Jazykové kurzy obsahují základní jazykové znalosti, vhodné pro děti v preprimárním a primárním vzdělávání. Žáci mají možnost si vybrat: a) svůj mateřský jazyk jako jazyk video-prezentace, jsou-li děti příliš malé pro porozumění vyprávění v cizím jazyce nebo b) jeden ze 7 jazyků, který mají zájem studovat.

Kromě toho, je pro náš projekt zřízen webový server na jeho podporu a šíření jeho výsledků, stejně jako on-line diskusní fórum pro komunikaci s učiteli a rodiči z evropských a dalších zemí v mezinárodním měřítku.