PARTNEŘI

Rada Mesta North Ayrshire


North Ayrshire Council je jedním ze 32 úřadů ve Skotsku s odpovědností za vzdělávání a celou řadou dalších veřejných služeb, včetně bydlení a sociální práce. Tento orgán veřejné moci je odpovědný za všechny vzdělávací služby ve své oblasti.

North Ayrshire má 53 základních škol s více než 12 000 žáky. Školy pracují v rámci 5-14 národních učebních osnov a v posledních letech rozšířily svou nabídku o poskytování informačních a komunikačních technologií, hudby a sportu. Všechny základní školy v North Ayrshire jsou spojeny s konkrétní střední školou a tyto dva partnerské sektory tak zajišťují kontinuitu pro vývoj svých studentů.

Instituce podporuje studium cizích jazyků ve svých školách prostřednictvím vazeb se školami a vzdělávacími pracovišti v mnoha dalších zemích.

Sekundární sektor North Ayrshire poskytuje vzdělávání pro téměř 10 000 mladých lidí ve věku 12 až 18 let z 10 komplexních škol. Tyto školy jsou personálně obsazeny 700 učiteli, odbornými techniky, knihovníky a pomocným personálem.

Všechny děti v North Ayrshire mají možnost navštěvovat mateřskou školu od 3 let. Děti navštěvují buď jednu ze 40ti školek North Ayrshire Council, nebo některou ze schválených soukromých mateřských škol.