PARTNEŘI

Enae SA - Institucion Pau Casals


INSTITUCION PAU Casals je vzdělávací organizace, vzdělávací centrum založené v roce 1982, věnující se vzdělávání a kontinuální profesní přípravě. Tato instituce s dvacetiletou pedagogickou praxí výuky jazyků je určena pro studující 5+, od začátečníků po nejvyšší úroveň.

Instituce má širokou pedagogickou praxi v práci jak s mladými, tak dospělými studenty a zaměstnává učitele a odborníky ve všech oblastech výuky. Zaměstnanci, učitelé a odborníci jazykového oddělení, jež mají na starosti kurzy jazyků, metodologie a didaktiky, mají bakalářský jazykový diplom a široké zkušenosti v oblasti cizojazyčných překladů. Instituce zaměstnává celkem 15 osob.

Na místní úrovni spolupracuje instituce s Hospitalet de Llobregat Council při organizaci odborných kurzů pro pracovníky a úředníky dané oblasti. Na regionální úrovni spolupracuje s Generalitat de Catalunya (regionální vláda) při rozvoji vládou financovaných programech pro zaměstnané a nezaměstnané občany. Na úrovni jednotlivých členských států spolupracuje s FORCEM, což je organizace zodpovědná za koordinaci programů pro celoživotní vzdělávání pracovníků. Na mezinárodní úrovni spolupracuje Institucion Pau Casals jako dlouholetý partner na několika evropských projektech Leonardo da Vinci, LINGUA či Minerva.