PARTNEŘI

Iberika Jazykova Skola


Iberika je berlínská jazyková škola a vzdělávací zařízení. Kromě angličtiny, španělštiny, portugalštiny a němčiny, vyučuje také menšinové jazyky jako baskičtinu, galicijštinu a katalánštinu.

Vzhledem k tomu, že v Berlíně žije mnoho lidí různých národností, interkulturní práce jazykových institucí je velmi důležitá. Prioritou školy jsou mezikulturní vzdělávání a integrace kurzů, které jsou prováděny na zakázku německé rady pro migraci.

7 učitelů je zaměstnaných jako stálí zaměstnanci a zhruba 25-30 učitelů jako zaměstnanci na částečný úvazek. Na projektu INCA pracovalo pět osob. Učitelé jsou výhradně rodilí mluvčí a jsou specialisty v oboru didaktiky jazyků. Všichni jsou kvalifikovaní pro různorodé typy studentů: malé děti, dospělé a zaměstnance podniků.

V posledních deseti letech se škola věnuje i rané výuce cizích jazyků a mezikulturnímu vzdělávání. Pro instituci je velmi důležité najít specializované učitele schopné vytvořit hravou atmosféru a využít k výuce divadlo, zpěv a pracovní činnosti.

Na škole pracují i učitelé vyučující v mateřských školách a jeslích. Tato instituce pracuje s celou sítí více než padesáti partnerských škol. Proto získala evropský rozměr a má zkušenosti s evropskou spoluprací.