PARTNEŘI

Libatse Lasteaed – Algkool


Libatse Kindergarten Elementary School je státní instituce zahrnující mateřskou a základní školu. Mateřská škola a první třídy základní školy zahájily svou činnost v roce 1988 a jsou umístěny v jedné budově.

V současné době zaměstnává instituce 7 kvalifikovaných učitelů základní školy a 4 kvalifikované učitele mateřské školy. Základní škola má 45 žáků (7-13 let) a mateřská škola má 30 dětí (3 -7 let). Výuka je vedena podle školních osnov, jež vycházejí z požadavků národního kurikula. Mateřská škola má svůj vlastní vzdělávací program, který podporuje rozvoj osobnosti dítěte a spolupráci mezi učiteli a rodiči. Vzdělávání orientované na dítě je v učebních osnovách mateřské školy klíčovým slovem.

Kolekce činností v mateřské škole v rámci hudební výchovy, tělesné výchovy, matematiky, angličtiny, rozvoje mateřského jazyka – estonštiny obsahuje: poslech/mluvení, čtení/psaní. Výuka probíhá dopoledne.

Výuka poslechu/mluvení v mateřském jazyce probíhá ve všech věkových skupinách třikrát týdně a čtení/psaní dva až třikrát týdně, pro mladší děti jednou za týden.

Existují tři hlavní prostředky výuky: příběh-vyprávění, tvůrčí hra a dramatizace. Je velmi důležité, aby se děti cítily uvolněně a aby prováděné činnosti při získávání jazykových dovedností odpovídaly jejich věku.