PARTNEŘI

Pedagogicka Fakulta Univerzity Hradec Kralove

Univerzita Hradec Králové patří mezi mladé univerzity, které byly vytvořeny po zásadních společenských změnách po roce 1989.

Pedagogická fakulta, která v roce 2009 slavila padesátiny, je nejstarší ze tří fakult. Tvoří ji dvacet kateder a jeden ústav. Poskytuje vysokoškolské vzdělání studentům, kteří chtějí působit jako učitelé primárního a sekundárního vzdělávání v oblasti společenských a přírodních věd, technické a tělesné výchovy, umění a výuky jazyků. Fakulta nabízí I akreditované studijní programy neučitelského charakteru, jako např. Cestovní ruch.

V současné době je evidováno více než 4 800 studentů zapsaných na fakultě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Vedle nich je asi 1 700 studentů zapsáno v různých formách celoživotního vzdělávání. Na fakultě pracuje zhruba 550 vysokoškolských učitelů.

Pět specializovaných akademických pracovníků fakulty pracovalo na projektu INCA: koordinátorem projektu v ČR je vedoucí oddělení francouzského jazyka a literatury, konsultantem českého jazyka je vedoucí oddělení pedagogiky a psychologie.

Fakulta má dlouholetou tradici spolupráce s českými I zahraničními institucemi střední Evropy (Slovensko, Maďarsko, Polsko). V posledních desetiletích navázala spolupráci I s dalšími evropskými zeměmi a podílí se v rámci programu Erasmus na mobilitě studentů a profesorů. Akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty se podílejí na různých mezinárodních projektech, jako např. Projekt EACEA Lingua 2 SULLI 2008, který byl navržen a koordinován Pedagogickou fakultou Hradec Králové.