PARTNEŘI

Supeuropa


SupEuropa je registrovaný školící subjekt, cílem jehož akcí je podpora mobility v Evropě, stejně jako veškeré aktivity, které přispívají k usnadnění mobility. V tomto ohledu je SupEuropa zapojena do mobility:
a) sítí partnerů pro umístění jednotlivců,
b) účastí v programu Leonardo da Vinci pro mobilitu a výměnné programy.

SupEuropa je rovněž zapojena do akcí, které přispívají k mobilitě v rámci projektů Lingua a Phare. SupEuropa vybudovala síť 15 institucionálních a soukromých partnerů, kteří mají své protějšky v zahraničí. Všichni jsou zapojeni do vzdělávání (UK, DE, IT, ES a PT) a řídí se stejným usnesením o kvalitě. Do akcí se zapojuje asi 200 mladých lidí ročně.

Posláním SupEuropy je zaměřit se na nové formy vzdělávání na školách, učilištích a v podnicích, zejména v oblasti cizích jazyků.

Tato instituce má odborné předpoklady pro pořádání kurzů výuky cizích jazyků určené cizincům a poskytnutí jazykových materiálů ve francouzštině.

Instituce navrhla, testovala a použila v portugalském systému školství vzdělávací moduly francouzského jazyka pro učňovské školství, které byly oceněny “European Label of Innovative Initiatives in the Apprenticeship of Languages 2000”.

SupEuropa zaměstnává 3 osoby jako stálé zaměstnance a 3 na částečný úvazek učitele.