INCA PROJEKTI INFO

Sihtgrupid


Meie projekti sihtrühmad on: a) lasteaia (5-6-aastased) ja b) algklasside (6-7-aastased) lapsed seitsmest Euroopa riigist (Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa, Eesti ja Tšehhi) ning c) õpetajad järgmistest riikidest: Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa, Eesti ja Tšehhi. Eespool nimetatud laste vanuserühmadele on meie projekt kasulik kuna nad teevad varakult algust võõrkeeleõppega, kasutades motiveerivat kaasaegset tehnoloogiat. Neil on võimalus omandada kuulamise, vastamise, rääkimise ja kirjutamise oskused seitsmes pakutavas võõrkeeles. Samal ajal tutvuvad õppijad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga ja arendavad kultuuridevahelist tundlikkust. Õpetajad omandavad kasuliku multimeediavahendi eespoolmainitud keelte tutvustamiseks oma lasteaia- või algklassilastele.

Meie projekti tooted on suunatud partnerluses osalevate koolide vajadustele lühikeses perspektiivis, samuti kõigi toetavate koolide vajadustele, keda kirjeldatakse vastavas peatükis. Üle 2000 õpilase kõigis neis koolides saab kasutada pilootprojekti ja asub varakult õppima oma valitud võõrkeelt. Samuti on meie innovatiivne keeleõppevahend abiks nende koolide õpetajatele, sest see võimaldab neil luua klassis toetava õhkkonna ja alustada õpilastega mõtestatud vestlust. Samuti on meie keeleõppevahend lihtsalt lülitatav kooli õppekavasse, sest oleme võtnud hoolikalt arvesse osalevate maade riiklikku haridussüsteemi.

Pikas perspektiivis on meie projektist kasu lasteaedade ja algklasside lastel (vanuses 5-7 aastat) seitsmes riigis (Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa, Eesti ja Tšehhi), keda motiveeritakse varakult keelt õppima ja kes alustavad sellega ühes või mitmes võõrkeeles. Samuti saavad pikemas perspektiivis kasu nende riikide õpetajad, kes kasutavad seda innovatiivset lähenemist ja konkreetseid keeleõppetegevusi, mida see pakub ning mis on kohandatud vastavalt laste vanusele ja arengule. Lisaks projektis osalevatele maadele saavad ka teised Euroopa riigid kasu mudel-lähenemisest, mis kombineerib mitmekeelset õpet ja kultuuridevahelist teadlikkust.