INCA PROJEKTI INFO

Sissejuhatus


INCA – see on kultuuridevaheline kalender varaseks mitmekeelseks õppeks (Intercultural Calendar for Early Multilingual Learning), mille eesmärgiks on töötada välja innovatiivseid keeleõppematerjale lasteaia- ja algkooliealistele lastele (vanuses 5 kuni 7), motiveerida noori õppijaid võõrkeeli õppima ja parandada kultuuridevahelist mõistmist ja mitmekeelset arusaamist.

Projekti eesmärgiks on tutvustada seitsme osaleva riigi (Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa, Eesti ja Tšehhi) noortele õppuritele seitset keelt (kreeka, prantsuse, hispaania, inglise, saksa, eesti, tšehhi) viiest erinevast keelerühmast (kreeka, romaani, germaani, slaavi ja uurali keeled).

Projekt on koostanud innovatiivse töövahendite tervikpaketi mitmekeelseks õppeks (tasandid 0-1) ja kultuuridevaheliseks mõistmiseks ning hakkab neid vahendeid hindama ja levitama lasteaedades ja algkoolides üle Euroopa.

Kõik osalevad riigid on andnud oma traditsioonide ja kommete näol panuse interaktiivse kultuuridevahelise kalendri loomisse ja läbi selle kalendri õpivad lapsed kuude kaupa tundma erinevaid keeli erinevates kultuurikeskkondades.

Projekti idee põhineb “kultuuride koostööl” ja kultuuridevahelisel dialoogil. Sihtrühmad (5-7-aastased lapsed) omandavad kuulamise, vastamise, rääkimise ja kirjutamise põhioskused ühes või mitmes keeles, mis valitakse seitsme väljatöötatud keeleversiooni vahel.