INCA PROJEKTI INFO

Trükimaterjal


Meie projekt on välja töötanud kaks raamatut, mis toetavad DVD ROMi keelematerjale. Esimene raamat (210 lk) sisaldab lisateavet seitsme õpetatava keele kohta, nt näited, viited jne; teine raamat (150 lk) sisaldab harjutusi õpilaste edusammude hindamiseks.

Need kaks raamatut kuuluvad tervikpaketi juurde ja on lisatud meie DVD ROMile.

Trükimaterjal on suunatud ka meie sihtrühmadele, seitsme Euroopa riigi lasteaia- ja algklassilastele (5-7-aastased) eesmärgiga aidata neil luua sügavam arusaam keelematerjalist; ja samuti nende õpetajatele, kes saavad töövahendi õpilaste edusammude hindamiseks keeleõppe seisukohast.