INCA PROJEKTI INFO

Tehnilised näitajad


Meie projekti keeleõppevahendid tuginevad innovatiivsele info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale. Täpsemalt on meie projekti eesmärgiks välja töötada DVD ROM kolmemõõtmelise graafilise disaini tehnoloogia, multimeedia rakenduste, videoanimatsiooni ja audiotehnika abil, et luua interaktiivne kultuuridevaheline kalender, mis motiveeriks väikseid lapsi keelt õppima.

DVD ROM sisaldab interaktiivset kultuuridevahelist kalendrit. Kalendri iga kuu kohta on 5 aktiivset nuppu 5 aktiivse päevaga. Iga päev sisaldab ühe osaleva riigi kommet või tähtpäeva või traditsiooni. Seega on meil kogu aasta kohta kokku 60 aktiivset päeva. Kõigi sihtkeelte (kreeka, prantsuse, hispaania, inglise, saksa, eesti, tšehhi) keelematerjal on samuti jaotatud 60-ks peatükiks. Kultuuridevahelise kalendri iga aktiivne päev esindab iga sihtkeele (EL, FR, ES, EN, DE, ET, CZ) keelematerjali ühte peatükki. Seega on meil kokku 60 peatükki keelematerjaliga, mis jõuab 0 tasemelt 1. tasemele. Kalendri iga päeva peatükk sisaldab 3D videoanimatsiooni, mis kujutab ühe osaleva riigi (Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa, Eesti, Tšehhi Vabariik) kombeid, tähtpäevi ja traditsioone. Igale videole järgneb peatüki teemaga seotud keelematerjal, mis on iga osaleva keele jaoks erinev. Keelekursus koosneb lasteaia- ja algklassilastele sobivatest põhilistest keeleteadmistest.

Õpilastel on võimalik valida: a) oma emakeel video jutustuse keeleks, kuna lapsed on liiga väikesed, et mõista võõrkeelset juttu, b) seitsme (7) keele hulgast keel, mille õppimisest nad huvitatud on.

Lisaks on meie projekt loonud projekti propageerimiseks ja projekti tulemuste levitamiseks käesoleva veebilehe, samuti foorumi rahvusvaheliseks reaalajas suhtlemiseks Euroopa ja teiste maade õpetajate ja vanemate vahel.