PARTNERID

North Ayrshire Council


North Ayrshire nõukogu on üks 32-st asutusest Šotimaal, mis tegeleb haridusega ja mitmesuguste teiste avalike teenustega, sealhulgas elamispinnad ja sotsiaaltöö. Asutuse vastutusalasse kuuluvad kõik haridusteenused antud piirkonnas.

North Ayrshire’i 53 algkooli teenindavad 12 000 õpilast. Nad töötavad riikliku 5-14 õppekava alusel ja viimastel aastatel on laiendatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, muusika ja spordi valdkonda. Kõik North Ayrshire’i algkoolid on seotud kindla keskkooliga ja kaks sektorit töötavad partneritena, et võimaldada oma õpilastele järjepidevust ja haridustee jätkamist.

Asutus edendab oma koolides võõrkeeleõpet tänu sidemetele paljude teiste riikide koolide ja haridusosakondadega.

Keskkooliosas pakub North Ayrshire haridust 10 üldhariduskoolis ligikaudu 10 000 noorele inimesele vanuses 12 kuni 18 aastat. Koolides õpetab 700 õpetajat, lisaks tehniline personal, raamatukogutöötajad ja tugipersonal.

Kõigil North Ayrshire’i lastel on võimalus osalise ajaga lasteahoiule alates 3. eluaastast. Lapsed käivad kas ühes nõukogu 40-st lasteaiast või litsentseeritud eralasteaias.

Kvaliteedi parandamise teenusel on juhitv roll õppekava ja personali arengus ning see aitab koole sisehindamise ja arengu planeerimise protsessis.