PARTNERID

Enae SA - Institucion Pau Casals


Haridusorganisatsioon INSTITUCION PAU CASALS on 1982. aastal asutatud koolituskeskus, mis pühendub haridusele, täiend- ja ametiharidusele. Selles õppeasutuses on keeli õpetatud üle 20 aasta ja õpilasi on alates 5+ ja algajatest kuni kõrgeima tasemeni.

Õppeasutusel on suur kogemustepagas nii noorte kui täiskasvanute õpetamises ning seal töötab õpetajaid ja spetsialiste kõigist õpetamisvaldkondadest. Keelteosakonna personal, õpetajad ja keelespetsialistid, kes kursuste läbiviimise eest vastutavad, omavad bakalaureusekraadi filoloogias, õpetamismetoodikas ja suuri kogemusi võõrkeelte tõlkimises. Kokku töötab selles asutuses 15 inimest.

Kohalikul tasandil teeb asutus koostööd Hospitalet de Llobregat nõukoguga piirkonna töötajate ja riigiteenistujate koolitamisel. Regionaalsel tasandil teeb keskus koostööd Generalitat de Catalunya omavalitsusega riigi poolt finantseeritavate programmide väljatöötamisel nii töötajatele kui töötutele. Riiklikul tasandil teeb keskus koostööd FORCEM’iga, organisatsiooniga, mis koordineerib töötajate täiendõpet. Rahvusvahelisel tasandil on Institucion Pau Casals olnud aastaid koostööpartneriks mitmetes Euroopa Leonardo da Vinci projektides, samuti LINGUA ja MINERVA projektides.