PARTNERID

Libatse Lasteaed – Algkool


Libatse Lasteaed-Algkool on riiklik õppeasutus, mis hõlmab koolieelset iga ja algkooli. Lasteaiarühmad ja algklassid alustasid tööd 1988. aastal ja asuvad kõik ühes hoones.

Praegu töötab koolis 7 kvalifitseeritud klassiõpetajat ja 4 kvalifitseeritud lasteaiaõpetajat. Algkoolis on 45 õpilast (vanuses 7-13) ja lasteaias on 30 last (vanuses 3-7 aastat). Õppetöö toimub Libatse kooli õppekava alusel, mis järgib riikliku õppekava nõudeid. Lasteaial on oma õppekava, mis toetab lapse isiksuse arengut ja koostööd õpetajate ning lapsevanemate vahel. Lapsekeskne haridus on lasteaia õppekava peamiseks võtmesõnaks.

Lasteaias on välja toodud järgmine tegevuste kogum: muusika, kehaline kasvatus, matemaatika, inglise keel, emakeele (eesti keele) arendamine: kuulamine/kõne, lugemine/kirjutamine. Õppetunnid toimuvad hommikuti.

Emakeelse kõne arendamise tunnid kõigis vanustes toimuvad kolm korda nädalas ja lugemise/kirjutamise tunnid 2-3 korda nädalas, väiksematel lastel 1 kord nädalas.

Toimib kolm peamist õpetamise vormi: juttude vestmine, loominguline mäng ja näitemäng. Oluline on, et lapsed tunneksid end oma tegevustes vabalt ja saaksid omandada keeleoskust vastavalt oma eale.