PARTNERID

Meandros Ltd.


Meandros Ltd. loodi 1993. aastal ja tegutseb kirjastamise ning teenuste valdkonnas. Kirjastusel on suured kogemused haridusalaste materjalide väljatöötamisel, sealjuures spetsialiseerutakse raamatutele ning haridusalastele CD ROMidele.

Meandros Ltd. on juba pikka aega varustanud nii Kreeka alg- kui keskkooliõpilasi õppematerjalidega. Kirjastus teeb koostööd koolidega kogu Kreekas ja organiseerib haridusseminare ning loenguid.

Kirjastus toimetab ka ajalehte, millel on Kreekas 15000 tellijat ning ligikaudu 2000 tellijaga ajakirja. Meandros Ltd. on traditsiooniline perefirma, kus töötab 7 täiskohaga inimest ja osalise koormusega 10-15 inimest, kes on peamiselt erinevate haridus- ja teadusvaldkondade spetsialistid.

Kogenud personal ettevõtte alaliste töötajate hulgas ning koolieelse keeleõppe spetsialistid on töötanud INCA projektis.

Meandros Ltd. kirjastab jätkuvalt uusi väljaandeid, mis on seotud õpilaste harimisega ja seetõttu tehakse pidevalt koostööd mitmete õpetajate ning keelespetsialistidega. Lisaks varustati projekti Kreeka haridusmaterjalidega, samuti jagati kogemusi raamatu kirjastamise ja DVD ROMi tootmise kohta.

Kirjastusel on kogemusi rahvusvaheliste projektidega ning ta on koordineerinud kahte Euroopa Komisjoni poolt rahastatavat projekti.