PARTNERID

Pedagogická Fakulta Univerzita Hradec Kralove

Hradec Kralove Ülikool kuulub nende noorte ülikoolide hulka, mis loodi pärast 1989. aastale järgnenud otsustavaid sotsiaalseid muutusi.

Haridusteaduskond on vanim teaduskond: 2009. aastal tähistas teaduskond oma 50. juubelit. Haridusteaduskond koosneb 20 osakonnast ja ühest instituudist ning pakub akadeemilist haridust üliõpilastele, kelle põhierialaks on algklassi- ja keskkoolipedagoogika. Õpingutes sisalduvad ka sotsiaalteadused, rakenduspsühholoogia, pedagoogika ja võõrkeeled. Teaduskond valmistab ette üliõpilasi ka akrediteeritud mittepedagoogilistel erialadel nagu näiteks turism.

Praegu on teaduskonna bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeprogrammides kirjas üle 4800 üliõpilase nii täisajaga kui kombineeritud õppevormides. Peale nende üliõpilaste osaleb umbes 1700 üliõpilast mitmesugustes elukestva õppe vormides. Teaduskonnas töötab umbes 550 õppejõudu.

 Viis teaduskonna spetsialisti on teinud koostööd meie projektiga: Prantsuse keele osakonna juhataja on projekti koordinaator Tšehhis ja Pedagoogika osakonna juhataja on kaasatud projekti tšehhi keele konsultandina.

Teaduskonnal on pikaajaline koostöötraditsioon Tšehhi ja välismaiste institutsioonidega Kesk-Euroopast (Slovakkia, Ungari ja Poola). Alates 2000. aastast on osaletud koos teiste Euroopa institutsioonidega mitmetes rahvusvahelistes projektides nagu näiteks Erasmuse õppejõudude ja üliõpilaste vahetusprogrammis. Osaletakse mitmetes erinevates kohalikes ja rahvusvahelistes projektides. EACEA Lingua 2 projekt SULLI  „Sur le chemin du livre” kiideti heaks Euroopa Komisjoni poolt 2009. aastal. Selle projekti loojaks ja koordinaatoriks oli Hradec Kralove Ülikooli Haridusteaduskond.