PARTNERID

Supeuropa


SupEuropa on registreeritud koolitusasutus, mille tegevuse eesmärgiks on edendada Euroopas liikuvust, samuti kõiki tegevusi, mis aitavad kaasa liikuvuse hõlbustamisele. Selleks on SupEuropa kaasatud liikuvusse järgmiselt: a) partnerlusvõrgustikuga inimestele töökohtade leidmisel, b) osalemisega Leonardo da Vinci liikuvuse ja vahetusprogrammides.

Samuti on SupEuropa kaasatud tegevustesse, mis liikuvusele kaasa aitavad – osaletakse Lingua ja PHARE projektides. SupEuropa on loonud 15 institutsioonist ja erapartnerist koosneva võrgustiku, kes on SupEuropa partneriteks välismaal. Nad on kõik tegevad hariduses (Ühendkuningriigis, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Portugalis) ja alluvad samale kvaliteedihartale. Me töötame aastas umbes 200 noorega.

SupEuropa töö on suunatud koolidele ja ettevõtetele ning õppimisele ja ameti omandamisele, eriti võõrkeelte õppimisele vaadatakse uue nurga alt.

Asutusel on arvestatavad kogemused võõrkeele kursuste korraldamises välismaalastele ja ta varustab meie projekti prantsuse keelt puudutavad materjalidega.

Asutus on välja töötanud, katsetanud ja rakendanud koolitusmooduleid Portugali riiklikus haridussüsteemis prantsuse keele õpetamiseks ja saanud selle eest auhinna “European Label of Innovative Initiatives in the Apprenticeship of Languages 2000”.

SupEuropa’l on 3 täiskohaga ja 3 osalise koormusega õpetajat.