ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCA

Εισαγωγή


Το σχέδιο INCA - Intercultural Calendar for Early Multilingual Learning (INCA- Διαπολιτισμικό Ημερολόγιο για την Πρώιμη Πολυγλωσσική μάθηση) φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για τη διδασκαλία γλωσσών σε νήπια και μαθητές δημοτικού σχολείου (ηλικιών 5 έως 7), να κινητοποιήσει τους αρχάριους μαθητές στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και να βελτιώσει τη διαπολιτισμική κατανόηση και πολυγλωσσία.

Το σχέδιο φιλοδοξεί να εισάγει τους αρχαρίους μαθητές που ξεκινούν νωρίς την εκμάθηση ξένων γλωσσών από τα επτά συμμετέχοντα κράτη (GR, FR, ES, UK, DE, EE, CZ) σε επτά γλώσσες που προέρχονται από πέντε διαφορετικές γλωσσικές ομάδες (Ελληνικά, Λατινογενείς, Γερμανικές, Σλάβικες και Ουραλικές γλωσσικές ομάδες).

Το σχέδιο έχει δημιουργήσει ένα αυτόνομο πακέτο καινοτόμων εργαλείων για πολυγλωσσική μάθηση (επίπεδα 0-1) και διαπολιτισμική κατανόηση και θα αξιολογήσει και διαδώσει αυτά τα εργαλεία σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη την Ευρώπη.

Όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν συμβάλλει με τα έθιμα και τις παραδόσεις τους στη δημιουργία ενός διαδραστικού διαπολιτισμικού ημερολογίου και μέσω αυτού του ημερολογίου –μήνα με το μήνα- οι νεαροί διδασκόμενοι θα εξοικειωθούν με άλλες γλώσσες σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα.

Η ιδέα του σχεδίου βασίζεται στη «συνεργασία των πολιτισμών» και στο διαπολιτισμικό διάλογο. Οι ομάδες στόχοι (μαθητές από 5 έως 7 ετών) θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες κατανόησης, απόκρισης, ομιλίας και γραπτού λόγου σε μία ή περισσότερες γλώσσες, επιλεγμένες από τις επτά γλωσσικές εκδοχές που αναπτύχθηκαν.