ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCA

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Τα γλωσσικά εργαλεία του σχεδίου μας είναι βασισμένα σε καινοτόμο τεχνολογία ΤΠΕ. Ειδικότερα, το σχέδιό μας φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα DVD χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα γραφικά, εφαρμογές πολυμέσων, βίντεο και τεχνολογία ήχου, ώστε να δημιουργήσουμε ένα διαδραστικό διαπολιτισμικό ημερολόγιο που θα ενθαρρύνει τους αρχάριους μαθητές στην εκμάθηση γλωσσών.

Το DVD περιλαμβάνει ένα διαδραστικό διαπολιτισμικό ημερολόγιο. Κάθε μήνας του ημερολογίου αυτού έχει 5 ενεργά κουμπιά για 5 ενεργές ημέρες. Κάθε μία απ’ αυτές τις ημέρες περιλαμβάνει ένα έθιμο ή μία γιορτή ή μία παράδοση από τις συμμετέχουσες χώρες. Έτσι, συνολικά έχουμε 60 ενεργές ημέρες για ολόκληρο τον χρόνο.

Το γλωσσικό υλικό για όλες τις γλώσσες- στόχους (GR, FR, ES, EN, DE, ET, CZ) διανέμεται σε 60 ενότητες. Κάθε ενεργή ημέρα του διαδραστικού Ημερολογίου, αντιπροσωπεύει μία ενότητα του γλωσσικού υλικού για κάθε μία από τις γλώσσες- στόχους (EL, FR, ES, EN, DE, ET, CZ). Έτσι, συνολικά έχουμε 60 ενότητες γλωσσικού υλικού που προοδευτικά εξελίσσονται από το Επίπεδο 0 στο Επίπεδο 1. Κάθε επιλεγμένη ημέρα του ημερολογίου περιλαμβάνει ένα τρισδιάστατο βίντεο που αναπαριστά ένα έθιμο, γιορτή ή παράδοση από τις συμμετέχουσες χώρες. Κάθε βίντεο ακολουθείται από γλωσσικό υλικό που συνδέεται με το αντικείμενο κάθε ενότητας, διαφορετικό για κάθε μία από τις συμμετέχουσες γλώσσες και από μία ή περισσότερες ασκήσεις. Τα γλωσσικά μαθήματα εμπεριέχουν βασικές γλωσσικές γνώσεις κατάλληλες για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν: α) τη μητρική γλώσσα σαν την γλώσσα της αφήγησης των βίντεο, καθόσον τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να κατανοήσουν μια ξένη γλώσσα, β) ή την γλώσσα που επιθυμούν να μάθουν από μία επιλογή επτά (7) γλωσσών.

Επιπρόσθετα, το σχέδιό μας έχει σχεδιάσει αυτήν την Ιστοσελίδα για να προωθήσει και να διαδώσει τα αποτελέσματα του σχεδίου μας, καθώς και ένα Φόρουμ για διαδικτυακή επικοινωνία των καθηγητών και γονέων από Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες.