ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Πληροφορίες


1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
14/12/2007 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
HOTEL TITANIA, 10 πμ.


Η πρώτη συνάντηση της σύμπραξης έλαβε χώρα στην Αθήνα, Ελλάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σχετικές με το σχέδιο.

ΜΕΡΟΣ Α’

ΘΕΜΑΤΑ:
- Οργάνωση του σχεδίου
- Παρουσίαση του τρόπου που θα λειτουργεί το λογισμικό
- Οι υποχρεώσεις των εταίρων - Προθεσμίες
Έθιμα: Περιγραφή και storyboard
Γλωσσικό υλικό: Περιγραφή και storyboard
Ασκήσεις: Περιγραφή και storyboard
- Οδηγίες σχετικές με το 1ο βιβλίο
(Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με το γλωσσικό υλικό)
- Οδηγίες σχετικές με το 2ο βιβλίο
(Τεστ γνώσεων για το γλωσσικό υλικό)
- Οδηγίες σχετικές με την Ιστοσελίδα
- Συζήτηση ιδεών με τους εταίρους- ερωτήσεις
11:30 Διάλειμμα για καφέ

ΜΕΡΟΣ Β’

ΘΕΜΑΤΑ:
- Οικονομική διαχείριση του σχεδίου
- Οδηγίες για τις αποδείξεις και την συμπλήρωση των διαφόρων εντύπων σχετικών με τους μισθούς και τα έξοδα των ταξιδιών
- Ερωτήσεις
14:00 Γεύμα σε ελληνική ταβέρνα


INCA PROJECT
1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
14/12/2005 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


ΕΛΛΑΣ
Ίδρυμα: ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ
Κα Ντόλη Βαλλίδη, Συντονίστρια σχεδίου

ΓΑΛΛΙΑ
Ίδρυμα: SUPEUROPA
Κος Patrick Puppinck, Συντονιστής
Κα Claudine Puppinck

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ίδρυμα: NORTH AYRSHIRE COUNCIL
Κα Alison Young, Συντονίστρια

ΕΣΘΟΝΙΑ
Ίδρυμα: LIBATSE LASTEAED- ALGKOOL
Κα Anu Männisalu, Συντονίστρια

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ίδρυμα: INSTITUCION PAU CASALS
Κος José González, Συντονιστής
Κα Cristina Pérez

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ίδρυμα: IBERIKA LANGUAGE SCHOOL
Κα Janin Hartmann, Συντονίστρια
Κα Carolina Valderrama

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Ίδρυμα: UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE
Κα Daniele Geffroy, Συντονίστρια


2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
07/11/08 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ
HOTEL CATALONIA RAMBLAS, 9:30 πμ.


ΜΕΡΟΣ Α'

ΘΕΜΑΤΑ:
- Παρουσίαση του λογισμικού του σχεδίου
Α) Demo του λογισμικού
Β) Προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού του σχεδίου
Γ) Προτεινόμενες λύσεις- Οδηγίες

- Έντυπο Υλικό του Σχεδίου
Α) Η πρόοδος του Βιβλίου 1
Β) Η πρόοδος του Βιβλίου 2
Γ) Συζήτηση: Ερωτήσεις + απαντήσεις
11: 15 Διάλειμμα για καφέ

ΜΕΡΟΣ Β’

ΘΕΜΑΤΑ:
- Ιστοσελίδα του Σχεδίου
Α) Η πρόοδος της Ιστοσελίδας του Σχεδίου
Β) Οδηγίες για την ανάπτυξη των εκδόσεων για τις EL, ES, FR, EN, EE, CZ, DE γλώσσες
Γ) Συζήτηση: Ερωτήσεις + απαντήσεις
- Οικονομική διαχείριση του σχεδίου
- Οδηγίες για τις αποδείξεις και τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν σχετικά με τους μισθούς και τα έξοδα ταξιδιών. - Συζήτηση: ερωτήσεις + απαντήσειςINCA PROJECT
2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
07/11/2008 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


ΕΛΛΑΣ
Ίδρυμα: ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ
Κα Ντόλη Βαλλίδη, Συντονίστρια σχεδίου

ΓΑΛΛΙΑ
Ίδρυμα: SUPEUROPA
Κος Patrick Puppinck, Συντονιστής
Κα Claudine Puppinck

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ίδρυμα: NORTH AYRSHIRE COUNCIL
Κα Vivien Bruce

ΕΣΘΟΝΙΑ
Ίδρυμα: LIBATSE LASTEAED- ALGKOOL
Κα Anu Männisalu, Συντονίστρια

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ίδρυμα: INSTITUCION PAU CASALS
Κος José González, Συντονιστής
Κα Cristina Pérez

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ίδρυμα: IBERIKA LANGUAGE SCHOOL
Κα Janin Hartmann, Συντονίστρια

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Ίδρυμα: UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE
Κα Daniele Geffroy, Συντονίστρια


3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
29/05/09 HRADEC KRALOVE, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ


ΜΕΡΟΣ Α’

ΘΕΜΑΤΑ:
Συζήτηση σχετικά με την πρόοδο του Σχεδίου: Βιβλία, DVD και Ιστοσελίδα
- Οδηγίες
- Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ΜΕΡΟΣ Β’

ΘΕΜΑΤΑ:
- Οδηγίες για την πιλοτική εφαρμογή των προϊόντων του σχεδίου
Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης
Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Οδηγίες για τη διαδικασία διάδοσης
Ερωτήσεις και απαντήσεις

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΘΕΜΑΤΑ:
- Οικονομική διαχείριση του σχεδίου
- Οδηγίες για τις αποδείξεις και τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν για τους μισθούς και τα έξοδα ταξιδιών.
- Τελική Έκθεση
Ερωτήσεις και απαντήσεις


INCA PROJECT
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
HRADEC KRALOVE, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


ΕΛΛΑΣ
Ίδρυμα: ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ
Κα Ντόλη Βαλλίδη, Συντονίστρια σχεδίου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Διοργανώτριο ίδρυμα: UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE
Κα Daniele Geffroy, Συντονίστρια
Κα Jana Doležalová

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ίδρυμα: IBERIKA LANGUAGE SCHOOL
Κα Janin Hartmann, Συντονίστρια

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ίδρυμα: INSTITUCION PAU CASALS
Κος José González, Συντονιστής
Κα Cristina Pérez

ΕΣΘΟΝΙΑ
Ίδρυμα: LIBATSE LASTEAED- ALGKOOL
Κα Anu Männisalu, Συντονίστρια

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ίδρυμα: NORTH AYRSHIRE COUNCIL
Κα Vivien Bruce"