ΕΤΑΙΡΟΙ

North Ayrshire Council


IRVINE, ΣΚΩΤΙΑ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το North Ayrshire Council είναι μία από τις 32 αρχές της Σκωτίας και είναι υπεύθυνο για την Εκπαίδευση και για άλλες δημόσιες υπηρεσίες ευρείας κλίμακας μεταξύ των οποίων η εύρεση κατοικίας και η κοινωνική εργασία. Η δημόσια αρχή είναι υπεύθυνη για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην περιοχή αυτή.

Τα 53 δημοτικά σχολεία του North Ayrshire φροντίζουν για πάνω από 12.000 μαθητές. Εργάζονται ακολουθώντας το εθνικό πρόγραμμα σπουδών 5-14 και τα πρόσφατα χρόνια έχουν διευρύνει τις παροχές τους σε τεχνολογία ΤΠΕ, μουσική και αθλητισμό. Όλα τα δημοτικά σχολεία του North Ayrshire συνδέονται μ’ ένα συγκεκριμένο δευτεροβάθμιο σχολείο και οι δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης εργάζονται σε συνεργασία για να παρέχουν συνέχεια και πρόοδο στα παιδιά τους.

Το ίδρυμα ενθαρρύνει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα σχολεία του και μέσω των συνδέσμων του σε σχολεία και Εκπαιδευτικά τμήματα πολλών άλλων χωρών.

Στη δευτεροβάθμια βαθμίδα, το North Ayrshire παρέχει εκπαίδευση για περίπου 10.000 νεαρούς ανθρώπους ηλικίας από 12 έως 18 ετών σε 10 συνολικά σχολεία. Τα σχολεία αυτά είναι επανδρωμένα με 700 καθηγητές, υποβοηθούμενους από τεχνικό προσωπικό, βιβλιοθηκονόμους και υποστηρικτικό προσωπικό.

Όλα τα παιδιά στην περιοχή του North Ayrshire έχουν πρόσβαση σ’ ένα παιδικό σταθμό από την ηλικία των 3 ετών. Τα παιδιά είτε παρακολουθούν έναν από τους 40 παιδικούς σταθμούς του Συμβουλίου ή υποστηρίζονται σ’ έναν εγκεκριμένο ιδιωτικό παιδικό σταθμό.

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης της Ποιότητας έχει ένα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του προγράμματος σπουδών και στην ανάπτυξη του προσωπικού και υποβοηθά τα σχολεία στις διαδικασίες της αυτο-αξιολόγησης και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.