ΕΤΑΙΡΟΙ

Libatse Lasteaed - Algkool


PÄRNUMAA, ΕΣΘΟΝΙΑ

Το Libatse Kindergarten- Elementary School είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που περιλαμβάνει ένα Νηπιαγωγείο και ένα Δημοτικό σχολείο. Οι τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου άρχισαν να λειτουργούν το 1988 και όλες στεγάζονται στο ίδιο κτίριο.

Σήμερα, στο ίδρυμα εργάζονται 7 έμπειροι καθηγητές και 4 παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας. Το δημοτικό σχολείο αποτελείται από 45 μαθητές (7-13 ετών) και το Νηπιαγωγείο από 30 μαθητές (3-7 ετών).

Η διδασκαλία πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου Libatse που ακολουθεί τις προδιαγραφές του Εθνικού Σχολικού Προγράμματος. Το Νηπιαγωγείο έχει δικό του πρόγραμμα σπουδών, που υποστηρίζει την ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας και τη συνεργασία μεταξύ δασκάλων και γονέων. Το κλειδί του προγράμματος σπουδών του Libatse είναι μία εκπαίδευση προσανατολισμένη προς το παιδί.

Μία σειρά από δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο Νηπιαγωγείο: μουσική, φυσικοκινητική εκπαίδευση, μαθηματικά, Αγγλικά, ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας- Εσθονικά: ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή. Η διδασκαλία πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες.

Τα μαθήματα για την ανάπτυξη της μητρικής γλώσσες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες λαμβάνουν χώρα τρεις φορές την εβδομάδα και η ανάγνωση/ γραφή 2-3 φορές την εβδομάδα, ενώ για μικρότερα παιδιά μία φορά την εβδομάδα.

Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές διδασκαλίας: η εξιστόρηση ιστοριών, δημιουργικό παιχνίδι και θέατρο. Είναι ζωτικό για τα παιδιά να αισθάνονται άνετα στις δραστηριότητές τους και να μπορούν να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες ανάλογα με την ηλικία τους.