ΕΤΑΙΡΟΙ

Μαίανδρος ΕΠΕ


ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1993 και λειτουργεί στο χώρο των Εκδόσεων και των υπηρεσιών. Ο Εκδοτικός Οίκος έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και ειδίκευση σε βιβλία και εκπαιδευτικά CD ROM.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ έχει μεγάλη παράδοση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για Έλληνες μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδρυμα συνεργάζεται με σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις.

Ο Εκδοτικός Οίκος εκδίδει μία Εφημερίδα με 15.000 περίπου παραλήπτες και ένα Περιοδικό με περίπου 2.000 παραλήπτες από ολόκληρη την Ελλάδα.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ είναι μία παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση με επτά άτομα σαν μόνιμο προσωπικό και περίπου δέκα με δεκαπέντε άτομα σαν μερικής απασχόλησης προσωπικό, κυρίως καθηγητές απ’ όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης.

Έμπειρο προσωπικό από τους μόνιμους συνεργάτες της εταιρείας και ειδικοί στην προσχολική εκπαίδευση εργάστηκαν για το σχέδιο INCA.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ εκδίδει συνεχώς καινούργια έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών και γι’ αυτό το λόγο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με πολλούς δασκάλους και καθηγητές ξένων γλωσσών και έχει την εμπειρία να παρέχει το Ελληνικό εκπαιδευτικό υλικό για το σχέδιο, καθώς και την εξειδικευμένη εμπειρία για την έκδοση βιβλίων και την παραγωγή DVD ROM.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ έχει εμπειρία σε διακρατικά προγράμματα και έχει συντονίσει με επιτυχία δύο σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.