ΕΤΑΙΡΟΙ

Supeuropa


COLMAR, ΓΑΛΛΙΑ

Το SUPEUROPA είναι ένα καταχωρημένο εκπαιδευτικό σώμα του οποίου οι δράσεις φιλοδοξούν στην προώθηση της Κινητικότητας στην Ευρώπη, όπως και σ’ όλες τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της κινητικότητας.

Με αυτό το σκεπτικό το ίδρυμα SUPEUROPA μετέχει στην Κινητικότητα: α) με το δίκτυο των συνεργατών του για την τοποθέτηση μεμονωμένων ατόμων, β) με την συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την Κινητικότητα και τις ανταλλαγές.

Επίσης το SUPEUROPA συμμετέχει σε Δράσεις που συμβάλλουν στην κινητικότητα: με τη συμμετοχή του σε σχέδια LINGUA και PHARE.

Το SUPEUROPA έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 15 ιδρυμάτων και ιδιωτών εταίρων με τα οποία συνδέεται στο εξωτερικό (UK, DE, IT, ES και PT). Όλα τα ιδρύματα ασχολούνται με την εκπαίδευση και λειτουργούν με υψηλές προδιαγραφές. Όλοι μαζί εργάζονται με 200 νεαρούς ανθρώπους ετησίως.

Οι δραστηριότητες του SUPEUROPA προσανατολίζονται προς Σχολεία και Επιχειρήσεις και φιλοδοξούν σε νέες μορφές εκπαίδευσης και μαθητείας, ειδικότερα στις ξένες γλώσσες.

Το ίδρυμα έχει εμπειρία στη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων, ειδικότερα ξένων γλωσσών για αλλοδαπούς και έχει παράσχει το Γαλλικό γλωσσικό υλικό για το σχέδιό μας.

Το ίδρυμα επίσης έχει σχεδιάσει, δοκιμάσει και εφαρμόσει στον Εθνικό Σύστημα Παιδείας της Πορτογαλίας εκπαιδευτικά μαθήματα για την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας που έχουν βραβευθεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα για Καινοτόμες Πρωτοβουλίες στην Εκμάθηση Γλωσσών 2000».
Το ίδρυμα SUPEUROPA απασχολεί 3 άτομα σαν μόνιμο προσωπικό και 3 δασκάλους μερικής απασχόλησης.